<

Dua Europa

  • Wie zijn we?
  • Bij Dua Europa
  • Waarom Dua Europa?
  • Hoe werken wij?
  • Doelstellingen
  • Interesse?

Dua Europa, opgericht op 12 december 2015, is een stichting welke zich bezighoudt met het organiseren van diensten ‘nieuwe stijl’, rondom het afscheid nemen van een dierbare. Onze stichting wil zich inzetten voor alle moslims in Europa, ongeacht hun etnische achtergrond. Wij zijn van mening dat iedereen met een islamitische achtergrond recht heeft op een waardig afscheid, zoals dat bedoeld is volgens ons geloof. Er zijn organisaties die zaken regelen omtrent het afscheid nemen, doch wij zien hierin een tekortkoming. Onze stichting wil hier een verbeterslag maken.

Richten we ons er op om mensen in moeilijke tijden bij te staan en de benodigde ondersteuning te bieden. Wij willen laten blijken dat mensen er niet alleen voor staan als er iemand binnen de familie komt te overlijden. Omdat wij als moslims niet langer vanaf de zijlijn kunnen kijken naar deze problemen willen wij met deze stichting onze praktijkervaring en onze kennis tegen minimale kosten beschikbaar stellen voor onze gemeenschap, onafhankelijk van nationaliteit. Wij zijn niet verbonden aan een bepaalde politieke partij of groepering en opereren volledig zelfstandig.

Er leven in Europa vele miljoenen moslims die naast de jarenlang durende heimwee tegen diverse andere problemen aanlopen. Het verliezen van een naaste of familielid maakt dit er niet gemakkelijk op, men voelt zich eenzaam en in de steek gelaten. Dua Europa heeft als doel onze geloofsgenoten bij te staan in dit proces en hen op dit gebied volledig te ontzorgen vanuit emotioneel, financieel maar ook logistiek oogpunt. Dua Europa heeft haar eigen fonds opgericht en een netwerk ontwikkeld om dit te kunnen realiseren. Met respect voor de overledene(n), de nabestaanden, het geloof en de gebruikelijke tradities en rituelen.

Zodra u als donateur een overlijden aangeeft bij het fonds zullen wij een door het fonds aangestelde uitvaartonderneming inschakelen die de uitvaart volgens de wensen van u als nabestaanden regelt, verzorgt en uitvoert en een door het fonds aangestelde deskundige die ondersteuning biedt bij fiscale en financiële zaken waarmee de nabestaanden in aanraking komen, tot een maximum van 10.000€. Hierdoor wordt u als nabestaanden ondersteund in deze moeilijke tijden en kunt u zelf uw keuzes maken. Wij zullen zoveel mogelijk mensen benaderen om donateur te worden en uitleg te geven over onze vorm van ‘onbezorgd afscheid’. De donaties worden aangewend voor het veiligstellen van de financiële verplichtingen aan de donateurs. Onze doelstelling op langere termijn is het realiseren van uitvaartcentra en begraafplaatsen bedoeld voor de islamitische bevolking. Dua Europa is voornemens haar diensten in heel Europa aan te bieden. Op dit moment es er niet één organisatie die dit voor alle moslims regelt. Veiligheidshalve zal er de eerste jaren gebruik worden gemaakt van een herverzekeraar, welke voldoet aan de islamitische normen en waarden. Tevens zullen wij er alles aan doen om landelijke en Europese overheden te overtuigen van onze opzet en zodoende proberen om subsidies binnen te halen. Uiteraard zullen er jaarrekeningen gemaakt worden die op verzoek ter inzage zijn.

Dua Europa heeft als doel haar geloofsgenoten bij te staan in het rouwproces en hen op dit gebied volledig te ontzorgen. Dit zowel vanuit emotioneel, financieel, maar ook vanuit logistiek oogpunt. Onze doelgroep zijn alle moslims, onafhankelijk van hun etnische achtergrond, binnen Europa. Wij hebben ons eigen fonds opgericht om aan de behoefte van onze doelgroep te voldoen. Tevens hebben zij onszelf ten doel gesteld om op korte termijn onze eigen uitvaartcentra te openen.

Voor meer info maakt uitvaartcentrum Imani graag een afspraak bij u thuis of in het uitvaartcentrum.